Ohlášky

Neděle 20. listopadu 2022     //    Slavnost Ježíše Krista Krále

Pokud v nastávajícím týdnu nebudu k zastižení, obracejte se, prosím, v nutných případech na kněze z okolních farností (Kroměříž tel. 573 338 952, Hulín tel. 739 344 148, Kojetín tel. 733 742 016).

Příští neděli 27. listopadu bude na úvod mše sv. žehnání adventních věnců – můžete si je přinést.

Blíží se doba adventní. O nedělích v době adventní se budeme – tak jako v minulých letech – modlit Pater noster latinsky. Roráty budou v Chropyni bývat v úterý v 7:30 a v Břestě v pátek v 7:00.

Další příprava na biřmování se uskuteční v sobotu 3. prosince po mši sv. na faře v Chropyni.

Srdečně děkujeme všem věřícím za příspěvek v Dušičkové sbírce. Po době, která byla těžká s Covidem, přišla další těžkost se zvládáním ukrajinské krize, která ještě trvá a která je pro Charity v arcidiecézi i pro ACHO náročná. Spolupracujeme s uprchlickými centry z vlastních prostředků a nabízíme hygienické prostředky, oblečení, obuv a to jak pro dospělé, tak pro děti. Přijali jsme jednu pracovnici, která poskytuje především Ukrajinkám poradenství a podporu v těžkých situacích. Ještě jednou díky za finanční podporu i za modlitby.

Václav Keprt, ředitel ACHO, Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO

Chropyně:

V sobotu 26. listopadu bude mše sv. posunuta na 18:30 z důvodu rozsvěcování vánočního stromečku a doprovodného programu, který bude probíhat v blízkosti kostela a mohl by narušovat průběh bohoslužby.

V sobotu 3. prosince po mši sv. možná přijde do kostela i Sv. Mikuláš. Prosíme o příspěvky na balíčky do pokladničky pod kůrem.

Břest:

V pátek 25. listopadu bude mše sv. posunuta na 18:15 z důvodu rozsvěcování vánočního stromečku a doprovodného programu, který bude probíhat v blízkosti kostela a mohl by narušovat průběh bohoslužby.

V pondělí 5. prosince po mši sv. možná přijde do kostela i Sv. Mikuláš. Prosíme o příspěvky na balíčky do pokladničky pod kůrem.